Cvičenia vo Worde a Exceli pre 1. ročník informatiky na gymnáziach

A) Cvičenia vo Worde

Cvičenie Cieľ Aktivita Poznámky
Cvičenie 2 Využitie tabulátorov a zarážiek v textovom procesore

Zdrojový text

V textovom procesore vytvorete požadovaný dokument.

Cvičenie 4 Správny formát dokumentu Opis textu

B) Cvičenia v Exceli

Cvičenie Cieľ Aktivita Poznámky
Cvičenie 1 Formát buniek, vzorec

Kraje Slovenska

Rozvrh hodín

Cvičenie 2 Vzorce

Triedna agenda

úlohy

Formát bunky, vzorce
Cvičenie 3 Podmienka, adresa bunky Vyhodnotenie súťaže
Cvičenie 4 Absolútne a relatívne adresovanie

Násobilka

Školská jedáleň

Cvičenie 5 Práca so vzorcami Taxi služba VZORCE: IF, AND, ...
Cvičenie 6 Komplexné logické funkcie Letné tábory VZORCE: IF, SUMIF
Cvičenie 7 Funkcie na spracovanie textový reťazcov Rodné čísla VZORCE: MID, CONCATENATE
Cvičenie 7 Funkcie na spracovanie textový reťazcov Rodné čísla VZORCE: MID, CONCATENATE
Cvičenie 7.5 Filtrovanie údajov oblasti SR VZORCE: SUBTOTAL, databázové funkcie DSUM, DCOUNT
Cvičenie 8 Práca s grafikou a so vzorcami Objednávací list
Cvičenie 9 Hromadná korešpondencia Hromadná korešpondencia
Cvičenie 10 Tvorba grafu

Grafy

úlohy na grafy

Cvičenie 11 Objekt, kreslenie

Protokol z fyziky

Grafické riešenie rovnice v E a vo WRozdiely v tvorbe dokumentu s rovnakom obsahom vo Worde a v Exceli
Opakovanie Opakovanie Opakovanie Excel