Michal Kořenský · Olympiáda kritického myslenia · kat. 2. · školské kolo
Hotovo. Vaše skóre je: 71.7%.
- Počet bodov: 43 / 60
Upozornenie: Zobrazujem poradie otázok a odpovedí bez znáhodnenia. Poradie otázok a odpovedí v nich môže byť iné, ako ste mali počas testu.

Vitaj v školskom kole 

Olympiády kritického myslenia!

 
Čas: 60 minút
Kategória: 2. kategória (3.-5. ročník)
Počet úloh: 21
Plný počet bodov: 60
 
Pravidlá
 • Účastníci a účastníčky majú povolené v priebehu súťaže používať internet.
 • Každý účastník / účastníčka musí pracovať individuálne, nesmie sa s nikým radiť ani odpisovať odpovede.
 • Používať textovo-generatívne modely umelej inteligencie (napr. ChatGPT) je považované za plagiátorstvo a tým pádom zakázané.
 • Test musí byť vypĺňaný v prítomnosti pedagogického dozoru.
 • Pri každej otázke bude uvedený počet bodov, ktoré získate za správnu odpoveď. Za nesprávnu odpoveď sa body NEstrhávajú, len získate 0 bodov.
 • Čas vyplnenia testu sa zohľadňuje len vtedy, ak dvaja súťažiaci dosiahli rovnaký počet bodov. Správne odpovede sú dôležitejšie, než čas.
 
Upozornenie:
Niektoré úlohy sa budú dotýkať aktuálnych a politických udalostí. V odpovediach nehodnotíme Váš názor na danú tému ani ideologickú pozíciu. Taktiež pri opravovaní testov nie je relevantný názor hodnotiteľov. Otázky vyžadujú schopnosť overovať fakty a pozrieť sa na formálne znaky médií, nie na ich názorovú pozíciu.
 
V prípade technických problémov okamžite napíšte email na sutaze@asc.sk
 
Olympiáda kritického myslenia je organizovaná Slovenskou debatnou asociáciou.
 
Veľa šťastia!
Otázka
1. / 21
· Správne → 3 / 3 B
Definícia pojmov
Spoj pojmy s ich definíciou:
 • Malinformácia
  Informácia, ktorá je síce pravdivá, ale súkromná alebo citlivá, a bola zverejnená s účelom niekoho poškodiť
 • Phishing
  Snaha získať heslá, bankové údaje alebo iné citlivé informácie od ľudí na internete skrz falošné emaily, správy alebo webstránky. Cieľom je oklamať človeka, že ide o oficiálne stránky/správy od inštitúcií (napr. banky alebo pošta), aby následne svoje osobné údaje zadal dobrovoľne
 • Deepfake
  Technológia, ktorá využíva umelú inteligenciu na vytváranie realistických videí alebo zvukových záznamov, ktoré sú falošné alebo manipulované
 • Clickbait
  Nadpis, ktorý sa snaží čitateľa zaujať a naviesť ku kliknutiu na článok. Namiesto prezentácie objektívnych faktov často apeluje na emócie a zvedavosť. Samotný obsah má často pochybnú kvalitu a presnosť
 • Troll
  Osoba ktorá úmyselne prispieva k online diskusiám s cieľom vyvolať nevraživosť, rozhorčenie alebo zmätok.
 • Bot
  Softvér, ktorý dokáže vykonávať automatizované úlohy online. Môže byť zneužitý na šírenie spamu, dezinformácií alebo na vykonávanie kybernetických útokov
Otázka
2. / 21
2 / 3 B
Over článok
Prečítaj si nasledujúci článok:
 
(V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV: Niekedy sa deje, že súťažiaci OKM preťažia web média a môže dôjsť k dočasnému spomaleniu/spadnutiu webstránky. V takom prípade môžeš buď úlohu preskočiť a vrátiť sa k nej neskôr, alebo vyskúšaj jeden z našich náhradných linkov: link 1 - archive.ph alebo link 2 - PDF snímka článku)
Ktorý opis najlepšie vystihuje nadpis článku?
V druhej časti článku sa autor priamo v texte odkazuje na agentúru SITA ako zdroj tvrdenia o otvorení ambasády USA v Jeruzaleme. Do odpovede napíš dátum, v ktorom agentúra SITA publikovala správu na ktorú sa referuje týždenník TREND:
(formát dd.mm.rrrr)
Ktorá z možností definuje tlačovú/spravodajskú agentúru?

Riešenie

Prvá podotázka:
Nadpis obsahuje hodnotiaci prvok “ostrá” rezolúcia a interpretačne prisudzuje vinu za násilie Izraelu, aj keď citovaná rezolúcia hovorí o odsúdení útokov. Nadpis neobsahuje klamstvá ani konšpiračné prvky, ale taktiež nie je úplne objektívny a neutrálny.
Druhá podotázka:
Cieľom úlohy je overovanie zdrojov. Taktiež je dôležité overovať, či je informácia ešte aktuálna – táto je, napríklad, už 5 rokov stará. Súťažiaci musí najprv dohľadať správu agentúry SITA a následne v pravom hornom rohu stránky overiť dátum. Relevantný je dátum publikovania správy agentúry SITA, nie dátum publikovania článku v týždenníku TREND - túto chybu spravilo množstvo súťažiacich.
Otázka
3. / 21
· Správne → 1 / 1 B
Over príspevok z Instagramu
 
Pozri si nasledujúci príspevok z Instagramu:
 
 
Aký popis najlepšie sedí na médium, ktoré uverejnilo tento príspevok?
Otázka
4. / 21
0.5 / 2 B
Vyber vhodný nadpis ku správam
Prečítaj si krátky text dvoch správ a vyber nadpisy, ktoré by mohli byť použité a neboli by zavádzajúce.

Správa o návrhu zákona

Vláda navrhla polarizujúci zákon, ktorý vyvolal vlnu protestov po celej krajine. Návrh zákona by viedol k zvýšeniu štátneho dohľadu nad dianím na internete – štát by mohol jednoduchšie monitorovať a regulovať obsah. Kritici tvrdia, že ide o zásah do občianskych slobôd občanov a ohrozenie slobody prejavu. Aktivistické skupiny organizovali demonštrácie, aby vyjadrili odpor voči návrhu zákona.

 

Správa o nanobotoch

Kontroverzný návrh jednej vedkyne vyvolal vášnivú diskusiu medzi odborníkmi. Profesorka Horváthová tvrdí, že vyvinula revolučnú metódu liečby všetkých typov rakoviny. Jej technika zahŕňa využitie nanorobotov na zacieľovanie a likvidáciu nádorových buniek v tele. Zatiaľ čo niektorí vedci sú optimistickí ohľadom tohto potenciálneho prelomu, iní vyjadrili obavy o jeho bezpečnosti a účinnosti.

Riešenie

Prvá podotázka:
Nadpis c) vyznieva, ako keby bol návrh zákona už schválený, takže je zavádzajúci. Nadpis d) zas pridáva prívlastok „masové“ k protestom, avšak samotný článok nehovorí nič o veľkosti protestov.
Druhá podotázka:
Nadpisy a) a d) sú vhodné, lebo zohľadňujú fakt, že nejde o vedeckú zhodu. V nadpise a) je slovo „tvrdenie“, v nadpise d) je slovo „kontroverzia“. Naopak, nadpis b) znie, ako keby bol výskum v tejto oblasti definitívny. Nadpis c) zas úplne odmieta túto liečbu a označuje ju ako hoax, napriek tomu, že časť vedeckej komunity je ohľadom liečby optimistická.
Otázka
5. / 21
4.5 / 6 B
Over článok
Prečítaj si článok a odpovedz na nasledujúce otázky: 
 
(V prípade technických problémov: link 1 - archive.ph alebo link 2 - PDF snímka článku)
Sú informácie v článku pravdivé?
 
Ktoré tvrdenie platí o zdroji informácií v tomto článku?
 
Čo vieš zistiť o financovaní Slovanských Novín 
 
Urči, ktoré formálne znaky serióznych médií portál Slovanské noviny spĺňa a ktoré nespĺňa:
Spĺňa
 • komentáre sú oddelené od spravodajstva
 • majú uvedený etický kódex
Nespĺňa
 • uvádzajú kontakt na redakciu
 • je používaný neutrálny jazyk, nie hodnotiaci alebo citovo zafarbený
 • produkujú ideologicky vyvážený obsah
 • sú uvedení členovia redakcie
 • je uvedený vlastník média
 • majú etické pravidlá diskusného fóra

Riešenie

Prvá podotázka:
Článok sa referuje na tlačovú konferenciu Ivana Korčoka zo dňa 7.11. na ktorej oznámil, že vyzbieral potrebný počet podpisov. Rovnako je pravdivý aj citát uvedený v článku: vlastenectvo je jedna z tém kampane Ivana Korčoka. Kandidát má tiež zriadený aj transparentný účet, ako uvádzajú Slovanské Noviny. Svoj zámer kandidovať ohlásil aj bývalý minister Ján Kubiš. Zvyšok článku iba pripomína všeobecne známy spôsob voľby prezidenta SR. Na základe týchto konštatujeme, že údaje v článku sú správne.
Druhá podotázka:
Článok bol kompletne skopírovaný z Hlavného Denníka. Ako zdroj je uvedený aj na konci článku zo Slovanských Novín. Hlavný Denník je médium s pochybnou povesťou. Web má napríklad netransparentné financovanie a na reklamu na FB v minulosti dával nepomerne veľa peňazí. Počas pandémie šíril dezinformácie o COVID-19 (naratív o biologickej zbrani, Billovi Gatesovi, a pod.). Častokrát používa bulvárne, jednostranné nadpisy s caps-lockom. V roku 2022 ho z dôvodu šírenia ruskej propagandy na určitú dobu zablokoval Národný bezpečnostný úrad. Portál je zaradený na zoznam Konšpirátori.sk.
Tretia podotázka:
Otázka je zameraná na zistenie finančného pozadia média. Súťažiaci by si mali byť vedomí, že existujú rôzne spôsoby financovania, najčastejšie z nich sú uvedené ako možnosti. V tomto prípade je správna možnosť c), ikonka na darovanie je v ľavom dolnom rohu na stránke.
Štvrtá podotázka:
Kontakt na redakciu je uvedený na spodku webovej stránku (redakcia@slovanskenoviny.sk). Portál taktiež uvádza pravidlá diskusného fóra. 
Naopak, Slovanské noviny nespĺňajú väčšinu znakov seriózneho média. Na stránke média nie je možné nájsť ich etický kódex, vlastníkov ani zloženie redakcie. Na základe týchto formálnych znakov môžeme médium označiť za netransparentné. Problematický je aj fakt, že neoddeľujú sekciu komentárov od spravodajstva – to znamená, že pre čitateľov neoddeľujú názory a fakty. 
Portál taktiež často používa nevhodný, urážajúci a manipulatívny jazyk. Napríklad Ivana Korčoka nazýva “americkým poskokom”, používa pojmy ako “ukronacisti“, “kyjevská chunta” či “kyjevské režimové hyeny”. 
Súťažiaci si mali všímať tieto formálne znaky – nezáležiac od svetonázoru, tieto prvky sú problematické a poukazujú na neserióznu žurnalistiku, ktorá sa nemusí vždy držať faktov.
Otázka
6. / 21
2 / 4 B
Vyber vhodnú vizualizáciu dát
Pozri si nasledujúce 4 grafy: 
Graf A: ↑
Graf B: ↑
Graf C: ↑
Graf D: ↑
Ktorý z týchto typov vizualizácie dát je najvhodnejší, ak chcem:
 • Zistiť, či je na škole viac chlapcov alebo dievčat
 • Porovnať počet chlapcov a počet dievčat v jednotlivých ročníkoch
 • Porovnať počet študentov naprieč ročníkmi
  C
 • Zistiť, ako sa vyvíja počet chlapcov a počet dievčat naprieč ročníkmi
  B

Riešenie

Všetky grafy v skutočnosti zobrazujú jeden set dát – počet chlapcov a dievčat v štyroch ročníkoch jednej strednej školy. Cieľom úlohy je ukázať súťažiacim, akými rôznymi spôsobmi sa dajú vizualizovať rovnaké dáta. Avšak každá vizualizácia je užitočná na iný účel a študenti musia kriticky vyhodnocovať, akú informáciu vieme najľahšie vyčítať z jednotlivých grafov.
Otázka
7. / 21
· Správne → 2 / 2 B
Over statusy
Status 1
Ktoré tvrdenie najlepšie vystihuje daný status:
Status 2
Ktoré tvrdenie najlepšie vystihuje daný status:
Otázka
8. / 21
2 / 4 B
Interpretácia grafu
Pozri si tento graf a odpovedz na otázky:
Ktoré tvrdenia vyplývajú z grafu?
 • Výdavky štátu každý rok zobrazený v grafe stúpali
  vyplýva
 • Medziročný percentuálny rast výdavkov bol v roku 2023 vyšší ako všetky ostatné
 • V roku 2023 mal slovenský rozpočet najväčší deficit
  nevyplýva
 • Medziročne sa výdavky štátu zvýšili (a podľa predpovede zvýšia) o tri miliardy a viac v rokoch 2023 a 2024

Riešenie

K tvrdeniu 1: Výdavky štátu sú zobrazené na stĺpcoch. Z grafu je viditeľné, že každý nasledovný stĺpec je vyšší, ako ten predchádzajúci. Rovnako to potvrdzujú aj čísla uvedené na stĺpcoch (44-46-46-57-60-62). Na prvý pohľad nejasné môžu byť roky 2021 a 2022, nakoľko obe uvádzajú údaj 46 miliárd. Treba si však uvedomiť, že toto číslo je zaokrúhlené, a teda neznamená, že v roku 2022 sa výdavky štátu nezvýšili. Naopak, stĺpec roku 2022 je viditeľne vyšší. Tvrdenie z grafu vyplýva. 
K tvrdeniu 2: Pri tejto odpovedi sa treba sústrediť na krivku, nie na stĺpce. V roku 2023 bol medziročný nárast 23%. V ostatných rokoch dokopy bol nárast 24% (8+5+2+5+4). 
K tvrdeniu 3: Podľa predpovede sa spomalí percentuálny medziročný nárast, rovnako ako sa spomaľoval v rokoch 2020-2022. Otázka sa však pýta na niečo iné: výdavky štátu. Tieto budú podľa predpovede naďalej stúpať. 
K tvrdeniu 4: Medzi rokmi 2022-2023 je nárast 11 miliárd a medzi rokmi 2023-2024 je to 3 miliardy.
Otázka
9. / 21
1 / 2 B
Over obrázok
Pozri si tieto tweety a odpovedz na nasledujúce otázky:
Ktorý z obrázkov dôveryhodne odzrkadľuje popísané udalosti?
Odkiaľ pochádzajú obrázky v tweetoch?
Arma 3

Riešenie

Cieľom tejto úlohy je overovanie pôvodu obrázkov. Súťažiaci mali odhaliť, že ani jeden z obrázkov nie je skutočná fotografia. Práve naopak, obidva sú už na prvý pohľad umelo vytvorené a v skutočnosti pochádzajú z počítačovej hry Arma III. 
Na zistenie správnej odpovede sa dajú použiť viaceré metódy. Dané obrázky sa zobrazujú v Google obrázkoch ale aj v Google vyhľadávaní pri zadaní kľúčových pojmov ako napríklad “Izrael Hamas obrázok hoax” a podobne. Ďalším spôsobom je aj použitie funkcie Google Lens, skrz ktorú je možné nájsť vizuálne podobné obrázky a tým zistiť ich pôvod.
Otázka
10. / 21
· Správne → 2 / 2 B
Predpoklady a závery
Doplň zamlčaný predpoklad do prázdneho miesta tak, aby z oboch predpokladov dokopy vyplynul záver.
 
Predpoklad 1: V mojej dvojitej káve je viac kofeínu ako v tvojej.
Predpoklad 2: _____________________________________
     Záver: Moja káva je lepšia ako tvoja.
 
Vyber vetu, ktorá musí byť predpoklad 2, aby z predpokladov logicky vyplýval záver:
Predpoklad 1: Katar je bohatší ako Turecko.  
Predpoklad 2: _____________________________________
Záver: Katar má vyšší index ľudského rozvoja ako Turecko.
 
Vyber vetu, ktorá musí byť predpoklad 2, aby z predpokladov logicky vyplýval záver:
Otázka
11. / 21
3 / 4 B
Over článok
Ako sa volá autor tohto článku?
 (formát: Meno Priezvisko)

Uveď firmu, ktorá vlastní spravodajský portál, na ktorého stránke je publikovaný článok:
 
Titulný obrázok na úvode článku:
 
Článok v úvode prezentuje nasledujúci argument:

Predpoklad 1: Ak je vojakom servírovaný steak a homár, tak budú vojakom oznámené správy o zhoršení situácie
Predpoklad 2: Vojakom servírovali steak a homára
Záver: Vojakom budú oznámené správy o zhoršení situácie

Tento argument je, na základe informácii z článku:

Riešenie

Prvá podotázka:
Informácia je uvedená pod obrázkom v článku. Seriózne médiá vždy uvádzajú autora článku celým menom, ideálne k nemu vieme dohľadať aj dodatočné informácie o vzdelaní a predošlých kariérach. Ak meno autora chýba, vzbudzuje to pochybnosť, lebo autor v tom prípade nie je ochotný prebrať zodpovednosť za obsah článku a jeho dôveryhodnosť môže byť otázna.
Druhá podotázka:
Informácia je uvedená na spodku webovej stránky, tzv. „footer“. Poznať vlastníkov médií je dôležité, aby sme vedeli overovať, ako píšu dané médiá o svojich vlastníkoch – či si zachovávajú objektivitu, či upozorňujú na prípadné konflikty záujmov.
Tretia podotázka:
Pod obrázkom je uvedený jeho zdroj, aj o aký model stíhačky ide. Tým pádom ide o korektne odzdrojovaný ilustračný obrázok.
Štvrtá podotázka:
Induktívny argument je typ argumentu, ktorého záver sa dá z predpokladov vyvodiť len s určitou mierou pravdepodobnosti ( tzv. induktívna sila). Naopak, deduktívny argument má za cieľ byť platný (valid), čo znamená, že ak sú predpoklady správne, tak aj záver bude správny. 
Správny argument je argument, ktorého predpoklady reálne sú pravdivé, ako napríklad v tomto prípade. 
Prídavné mená ako “pravdivý”, “nepravdivý” a podobne sa na hodnotenie takýchto argumentov nepoužívajú, nakoľko nie je jasné, na ktorú charakteristiku (platnosť či správnosť) odkazujú. 
Takže tento argument je správny, lebo záver vyplýva z predpokladov, a navyše predpoklady sú pravdivé.
Otázka
12. / 21
· Správne → 1 / 1 B
Over Instagramový príspevok
Tento príspevok je v angličtine, ale je v ňom napísané: “Biden varuje Zelenského, že ak nedokáže vyhrať vojnu, Spojené štáty ho zvrhnú a nahradia niekým, kto to dokáže”
Aký popis najlepšie sedí na médium, ktoré uverejnilo tento príspevok?
Otázka
13. / 21
1.5 / 4 B
Over TikTok video
Pozri si nasledujúce video a odpovedz na otázky.
 
Ktoré tvrdenie platí o videu?
Vysvetli, čo sa na videu podľa teba odohráva:
Vaše vypracovanie:

Riešenie

Správna odpoveď 
Video je skutočné, nejde o deepfake. Video taktiež sedí ku kontextu – naozaj sú zábery z Yellowknife z Kanady, ako sa tam snažia bojovať proti požiarom. Avšak text v príspevku sugestívne nabáda čitateľa myslieť si, že ide o dôkaz, že klimatická kríza je sfalšovaná. 
V skutočnosti však nejde o dôkaz potvrdzujúci konšpiračnú teóriu, že klimatická kríza je vyfabrikovaná. Na videu je zachytená stratégia kontroly veľkých požiarov, ktorá sa nazýva plánované horenie alebo protipožiar. Pointou tejto stratégie je, že hasiči preventívne a kontrolovanie zapália časť lesa, do ktorej sa požiar šíri. Tento menší umelý požiar potom vedia ľahšie kontrolovať, aby neohrozil ľudské obydlia. Menší umelý požiar následne spotrebuje palivo pre ten pôvodný požiar, ktorý sa následne nevie ďalej šíriť.
Vysvetlenie: 
Súťažiaci mohli na overenie videa použiť dve stratégie. Buď mohli zadať do vyhľadávača kľúčové slová, ako napríklad „Kanada“, „požiare“, „helikoptéra“, atď. Išlo o náročnejšiu úlohu, pri ktorej existovalo málo slovenských zdrojov. Omnoho viac ich bolo v angličtine. Tomuto jazyku sa na internete nedá vyhnúť, avšak žiaci, ktorí sa necítia sebavedomí v angličtine, mohli využiť službu Google Prekladača, ktorý dokáže prekladať celé linky a články. 
Druhý prístup mohol byť cez použitie programov, ktoré overujú pôvod videa, napríklad InVid WeVerify. Vloženie videa do tohto programu ukáže súťažiacim, kde všade už v minulosti toto video bolo použité a v akom kontexte. 
Hodnotenie: 
3 body získali odpovede, ktoré dokázali identifikovať, že na videu sa naozaj odohráva hasenie požiaru pri Yellowknife v Kanade. Takéto odpovede taktiež dokázali vysvetliť, že ide o stratégiu protipožiaru/plánovaného horenia s cieľom odrezať veľký požiar od nepoškodeného lesa. Odpovede boli podložené zdrojmi a kvalitne vysvetlené. 
2 body získali odpovede, ktoré kvalitne vysvetlili stratégiu plánovaného horenia rozvinutými vetami. Ostatné detaily, ako miesto konania požiaru alebo manipulatívnosť popisu videa mohli byť prehliadnuté. 
1 bod získali stručné a neúplné odpovede, ktoré síce spoznali, že v skutočnosti ide o stratégiu hasenia požiarov. Takýmto odpovediam chýbala hĺbka vysvetlení alebo zdroje. 
0 bodov získali nesprávne odpovede – najčastejšie tie, ktoré prepokladali, že video je deepfake alebo inak zeditované.
Otázka
14. / 21
3 / 4 B
Over prieskum verejnej mienky
 
Prečítaj si nasledujúci status a odpovedz na otázky:
 
Koľko politických strán by sa podľa tohto prieskumu dostalo do parlamentu?
 
 
Koľko politických strán sa v skutočnosti dostalo do parlamentu?
 
Vyber tvrdenie, ktoré platí o prieskume od organizácie Praxuj:
Uveď jednu renomovanú prieskumnú agentúru, ktorá je akreditovaným členom SAVA:

Riešenie

Prvá podotázka:
Najprv bolo potrebné zistiť, že politická strana potrebuje 5 % na vstup do parlamentu. Následne je z grafu možné vyčítať, že podľa prieskumu by sa do parlamentu dostali len tri strany: PS, SaS a Hlas-SD.
Druhá podotázka:
Do parlamentu sa v skutočnosti okrem strán PS, SaS a Hlas-SD dostali aj strany Smer-SSD, OĽaNO a priatelia, KDH a SNS, takže správna odpoveď bola 7 strán. Uznávali sme aj odpoveď 9, keďže OĽaNO a priatelia kandidovali ako trojkoalícia spolu so stranami Za ľudí a Kresťanská únia.
Tretia podotázka:
„Prieskum“ od organizácie Praxuj v skutočnosti vôbec nie je prieskum verejnej mienky. Skôr ide o online anketu, kde vzorka respondentov nie je reprezentatívna, takže závery prieskumu nie sú zovšeobecniteľné. Čo sa týka metodológie „prieskumu“, na Facebooku v komentári organizácia Praxuj uviedla len toľko, že sa vzorku „snažili čo najviac priblížiť rozloženiu študentov v jednotlivých univerzitách.“ Reálne prieskumné agentúry majú transparenté postupy a robia prieskumy na dostatočne veľkej vzorke.
Štvrtá podotázka:
Slovenská asociácia výskumných agentúr združuje dôveryhodné agentúry – slúži to ako dobrý nástroj na overenie si toho, či sa dá danému výskumu dôverovať.
Otázka
15. / 21
3 / 4 B
Argumentačné chyby
V tejto úlohe spoznáš štyri argumentačné chyby: post hoc, ergo propter hoc, falošná dilema, údený sleď, apel na emócie. Tvojou úlohou je priradiť ku každému pojmu definíciu a príklad situácie, v ktorej nastala takáto argumentačná chyba. Príklady sú napísané kurzívou.
Post hoc, ergo propter hoc
 • Chyba nazývaná aj “potom, teda preto” sa deje, keď niekto mylne vychádza z predpokladu, že ak udalosť A predchádza udalosť B, je A príčinou B.
 • „Dneska mi ráno cez cestu prebehla čierna mačka. Čierne mačky prinášajú nešťastie, to isto preto mi dnes v metre ukradli peňaženku.“
Falošná dilema
 • Chyba pri ktorej si diskutujúci vnímanie reality neprimerane zúži len na dve alternatívy, resp. dve krajné možnosti, hoci existuje aj veľa iných možností.
 • Politik pri obvinení z korupcie: „Ja? Vinný? Z korupcie? Ale prosím vás, odkedy som sem tu, tak sa idem pretrhnúť pre dobro občanov. Prvé posledné by som pre vás spravil – zvýšil som dôchodky, znížil dane, predĺžil materskú. Nevidíte, že som na vašej strane ľudia? Prečo by som mal potrebu tento štát okrádať, keď som toľko ľudí zachránil pred chudobou.“
Údený sleď
 • Chyba, ktorej cieľom je spraviť akýsi úhybný manéver a odviesť pozornosť od podstaty veci narážkou na úplne inú tému. Túto chybu občas nazývame aj falošná stopa.
 • „Mami, nechápem prečo sa na mňa hneváš za to, že som nevybral to kura z mrazničky na čas – v škole som dnes dostal fakt dobrú známku z toho testu z geografie. Fakt bol ťažký. Ty by si vedela, aké je hlavné mesto Kuby?“
Apel na emócie
 • Klam, ktorý má za cieľ manipulovať oponenta alebo širšie masy, najmä ak chýbajú dôkazy a fakty. Vie slúžiť aj na odpútanie pozornosti od skutočnej podstaty argumentu, keďže emócie zabraňujú protistrane uvažovať racionálne.
 • “Počúvaj ma, tvoje stravovacie návyky hovoria naozaj veľmi veľa o tvojej morálke. Buď si vegán, alebo nenávidíš zvieratá a nevadí ti, keď bez príčiny trpia a sú zabíjané len pre naše potešenie.“
Otázka
16. / 21
· Správne → 2 / 2 B
Argumentačná chyba v praxi
Prečítaj si prepis z relácie Na Telo (15.10.) a odpovedz na nasledujúce otázky:
Moderátor: Pán predseda, chcete ísť odprosovať do Moskvy [za dodávky zbraní na Ukrajinu], ako to hovorí pán Huliak?
Andrej Danko: (...) Možno emotívne niektoré slová vyjadril [Rudolf Huliak] ináč, ako sa na diplomatický slovník hodí. Ale som presvedčený o jeho hodnotách a srdci, a to je pre mňa viac ako nejaký krik mimovládok, pretože princíp. A samozrejme, nemôžete od politika vždy očakávať diplomatický slovník. Ale na druhej strane, dôležité je, že má jasné hodnotové nastavenie.
Michal Šimečka: Pán predseda teraz hovorí úplne otvorene, že je preňho dôležitejšie, ako ste to povedali, že má nejaké srdce a správne názory, že to je dôležitejšie než to, že či je schopný a spôsobilý riadiť nejaký rezort. No a to je presne to, čo som vravel v reakcii na tie neoficiálne zverejnené mená tej vlády. (...) Ale to, čo podľa mňa vychádza nie len z tých nominácii, ale aj z toho memoranda, ktoré je základom tej koalície, je podľa mňa absolútna rezignácia na riešenie problémov Slovenska.
Akého argumentačného faulu sa vo svojej reakcii dopustil Michal Šimečka?
Podľa svojho vyjadrenia vo vyššie prepísanom úryvku diskusnej relácie Andrej Danko:
Otázka
17. / 21
· Správne → 2 / 2 B
Over status
Prečítaj si nasledujúci status:
Obrázok pod statusom:
 
Na ktorú situáciu reaguje pomocou statusu jeho autor?
Otázka
18. / 21
3 / 4 B
Čo je to argument?
Sú tieto výroky o debatnom argumente pravdivé alebo nepravdivé?
 
 • Argument je uzavretý myšlienkový celok, ktorým sa snažíme niekoho presvedčiť o správnosti
  našich záverov.  
 • Argumenty sú o názoroch, takže všetky argumenty sú rovnako platné.
 • Argumenty musia byť štruktúrované a logicky konzistentné.  
 • Niekedy stačí na argument jedna krátka veta.  
  nepravda
 • Čím rozsiahlejší je argument, tým je silnejší.  
 • Argument nemusí mať žiaden záver.
 • Argument je vždy hovorený, písanému argumentu už nehovoríme argument.
 • Na obsahu argumentu záleží rovnako, ako na štýle jeho prednesu.
  nepravda

Riešenie

„Argumenty sú o názoroch, takže všetky argumenty sú rovnako platné“ je nepravda, lebo argumenty môžu obsahovať logické chyby, napríklad keď z predpokladov nevyplýva záver alebo predpoklady nie sú založené na faktoch. 
„Niekedy stačí na argument jedna krátka veta“ je nepravda, lebo argument musí obsahovať aj aj vysvetlenie a dôkazy. Ak má vyjadrenie len jednu vetu, zväčša ide o holé tvrdenie, t. j. vyjadrenie pozície bez poskytnutia argumentu. 
„Čím rozsiahlejší je argument, tým je silnejší“ je nepravda, lebo kvalitné argumenty sú relevantné k téme a výstižné. Priveľa zbytočných slov môže ísť niekedy na úkor sily argumentu.
Otázka
19. / 21
· Správne → 1.5 / 1.5 B
Časti debatného argumentu - teória
Argument sa skladá z troch častí: tvrdenie, vysvetlenie dôkaz. Spoj názov časti argumentu s
definíciou:
 • Dôkaz
  Táto časť znázorňuje, ako argument funguje aj v realite. Jeho účelom je podporiť uveriteľnosť záverov, ktoré sme sa snažili vysvetliť v predchádzajúcej časti argumentu. Väčšinou ide o rôznorodé typy dát, štúdií alebo prirovnaní.
 • Tvrdenie
  Ide o jednoduché zhrnutie hlavnej myšlienky celého argumentu. Býva spravidla formulované ako zrozumiteľná a stručná veta, vďaka ktorej si poslucháč už na začiatku argumentu vie predstaviť, kam bude argument smerovať.
 • Vysvetlenie
  Je to zvyčajne najrozsiahlejšia časť argumentu, ktorá podrobne vysvetľuje jeho logiku. Popisuje príčinno-následkový reťazec javov, ktoré vedú k záveru. Úlohou tejto časti argumentu je rozvíjať tvrdenie, aby bol argument presvedčivejší.
Otázka
20. / 21
· Správne → 1.5 / 1.5 B
Časti debatného argumentu - prax
V tejto úlohe bude rozpísaný argument, ktorý hovorí o potrebe znížiť vek, od ktorého ľudia môžu voliť. Z volebného práva od 18 rokov by sa stalo volebné právo od 16 rokov. Jednotlivé časti argumentu sú však rozhádzané. 
Priraďte k častiam argumentu ich správne názvy:
 • Keď je volebná hranica nastavená na 18 rokov, znamená to, že kvôli 4-ročnému volebnému cyklu získajú niektorí ľudia riadnu politickú reprezentáciu až ako 22-roční. Nízky počet mladých voličov veľmi obmedzuje schopnosť tejto skupiny presadiť svoje záujmy a názory v parlamente. Témy, ktoré trápia mladých, sa výrazne líšia od tých, ktoré trápia iné voličské skupiny, napr. seniorov. Mladých zaujíma klíma a kvalita vzdelania, seniorov na druhej strane viac trápia dôchodky a zdravotníctvo. Ak chceme, aby mala krajina vyvážené ciele, musia byť aj voličské skupiny pomerovo vyvážené.
  Vysvetlenie
 • Volebné právo by na Slovensku malo byť od šestnástich rokov, pretože by to výrazne pomohlo našej demokracii, názorovej pluralite a reprezentácii mladých ľudí ako v parlamente, tak v reálnom svete.
  Tvrdenie
 • Takáto zmena je možná a vyzerá byť aj populárnou. U našich rakúskych susedov už od roku 2007 môžu voliť aj 16-roční. Podobne je na tom aj Malta, Brazília či Argentína. Rakúski politológovia tvrdia, že účasť 16-ročných ľudí vo voľbách zapríčinila to, že strany prestali ignorovať témy, o ktoré sa táto skupina ľudí zaujíma.
  Dôkaz
Otázka
21. / 21
1.5 / 3 B
Argumentácia
Prečítaj si argumentačnú výmenu medzi dvoma ľuďmi, ktorí diskutujú o tom, či by mali byť na školách povinné uniformy.
Človek A:
Podľa mňa by mali byť zavedené uniformy na školách, lebo sa tým predíde šikane medzi žiakmi.
Totiž, študenti v mladom veku sú často povrchní a krutí, vedia sa posmievať svojim spolužiakom aj za veci, ktoré nie sú ich chyba. Deti napríklad nevedia ovplyvniť, či sa narodia do chudobnej alebo bohatej rodiny. Chudobnejšie deti si nevedia dovoliť pekné drahé oblečenie a ostatní si to v škole hneď všimnú. Tieto deti potom čelia vysmievaniu a šikane za spôsob obliekania. Školské uniformy by to zmenili, lebo by všetci boli oblečení rovnako, čím sa odstráni tento výrazný dôvod šikany. Tým pádom je vyššia šanca, že aj deti zo slabších rodín zapadnú a vyhnú sa šikane.
Napríklad Alison Bodine z Texaskej univerzity v roku 2003 vydala výskum, v ktorom zistila, že po zavedení povinných uniforiem takmer všetci žiaci tvrdili, že ich najväčšou výhodou je menej vysmievania. Tvrdili to dokonca aj tí, ktorí boli proti povinným uniformám!
Človek B:
Ja s týmto argumentom rozhodne nesúhlasím, lebo je to nebezpečný precedens. 
Keď školy začnú žiakom prikazovať, ako sa majú obliekať, kde to skončí? Potom im môžu začať prikazovať aj to, ako sa majú do školy dopraviť alebo čo majú jesť. Postupne ďalšími a ďalšími príkazmi vznikne zo študentstva len šedá masa kontrolovaná riaditeľom alebo riaditeľkou. Týmto privádzame školu do režimu totality!
Kriticky zhodnoť reakciu človeka B, ktorý argumentačne reaguje na človeka A. Vyskúšaj sa odosobniť od svojho súkromného názoru a hľadaj objektívne chyby v kvalite argumentácie. Nájdi aspoň 3 takéto chyby a popíš ich:
Vaše vypracovanie:

Riešenie

Správna odpoveď 
Súťažiaci si mohli všimnúť tieto tri hlavné chyby, ktorých sa človek B dopustil: 
• Chýbajúci dôkaz – z predošlých úloh sa žiaci mohli dozvedieť, že dôkaz je kľúčovou súčasťou argumentu. Človek A dôkaz prezentuje, zatiaľ čo človek B neponúka žiadne fakty ani príklady na podloženie svojich tvrdení.
• Klzký svah – argument človeka B sa dopúšťa logickej chyby zvanej klzký svah, t. j. predpokladá, že menšia zmena (školské uniformy) povedie k extrémnym a nepravdepodobným dôsledkom (totalita). 
• Ignorácia argumentu človeka A – v debate je potrebné reagovať na argumenty ľudí, ktorí prezentujú opačný názor. Nestačí povedať, že „ja s týmto argumentom rozhodne nesúhlasím“ a následne hovoriť o inej téme. Človek B sa vôbec nevyjadril k argumentu o šikane spôsobenej chudobou. Túto ignoráciu a následnú zmenu témy bolo možné nazvať „červený sleď“, ale nebolo to potrebné.
Následne si súťažiaci mohli všimnúť aj iné, menej závažné problémy v argumentácii, ako napríklad emočný apel človeka B alebo logická chyba „slamený panák“. Takéto chyby neboli až tak závažné, resp. nevyplývali priamo z textu.
Hodnotenie: 
3 body dostali odpovede, ktoré dokázali identifikovať všetky tri najzásadnejšie problémy argumentu a rozsiahlo vysvetliť, prečo a ako sa človek B týchto chýb dopustil. 
2 body dostali odpovede, ktoré identifikovali aspoň dva zásadné problémy s argumentom. Takéto odpovede sa niekedy popri tom zamerali aj na menej dôležité časti argumentu. 
1 bod dostali odpovede, ktoré si všimli aspoň jednu relevantnú chybu v argumente. Takéto odpovede boli veľmi stručné a heslovité. 
0 bodov dostali zväčša odpovede, ktoré nespĺňali zadanie. Napríklad reagovali na argument človeka A alebo vyjadrovali svoj osobný názor. 
Vysvetlenie: 
V minulých rokoch OKM sme súťažiacim dávali za úlohu napísať vlastný argument na vybranú tému. Tento rok bol iný, lebo sme od súťažiacich žiadali postaviť sa do pozície objektívneho „rozhodcu“ – cieľom bolo naučiť sa rozlíšiť fakty od názorov a všímať si argumentačné chyby aj v prípade, že s daným názorom môžeme osobne súhlasiť.
Úspešne si ukončil/-a školské kolo OKM. 
 

Gratulujeme a ďakujeme za účasť!

 
Výsledky budú zverejnené najneskôr do 12. 1. 2024 na EduPage a na stránke www.okm.sk 
 
Krajské kolo OKM sa uskutoční 19. marca 2024
 
Olympiáda kritického myslenia je organizovaná Slovenskou debatnou asociáciou. Ak ťa OKM bavila, prehĺb si kritické myslenie ešte viac a zapoj sa do Slovenskej debatnej ligy. Ak máš záujem, navštív našu webstránku alebo nás kontaktuj na novyklub@sda.sk